X
تبلیغات
نویسندگی - اصول نویسندگی
نوشته های روزانه و مطالبی راجع به نوشتن

* اصول نویسندگی :

·      جمله های کوتاه بنویسید.

·      بند اول مطالب را کوتاه بنویسید.

·      از اوردن صفات ,به خصوص صفات مبالغه امیز و پر طمطراق ,مثل شکوهمند,درخشان,عظیم ,مجلل وجز این ها خودداری کنید.

·      نگرش مثبت داشته باشید.

*نویسندگی را صرفا به نوشتن وبه خصوص قلم زدن پیرامون تجربه های شخصی می توان اموخت و در عین حال پی برد که موفقیت در نویسندگی تنها با اتکا به نگرش عینی نسبت به مسایل و رویدادها بدست می اید

 

نویسنده ها هیچ وقت صید خوب را دور نمی اندازند.

*نویسنده ها نیاز به گذشته دارند,نیاز به ان دارند تا در ابتدا از انچه نوشته شده,کش بروند ,به عاریه بگیرند و بدزدند. چیزی که هست هنر ان را داشته باشند تا انچه را میگیرند مال خود کنند.

*انچه ادم نیاز دارد نوشتن یک جمله ی درست و بجاست ..........اگر جمله ای مزین از کار در بیاید ...........پی می برم که باید ان نقش مزین و زینتی یا مقرنس را از جا در بیاورم و دور بیاندازم و با اولین جمله ی راست و بجا و اخباری کار را شروع کنم .بی انکه به خوانندگان بگویم چه عکس العملی نشان دهند ,چه چیزی احساس کنند,چگونه داوری کنند وبگذارم تصاویر خود معنا را القا کنند .

اگر کنش به درستی و دقت ارایه شود و تنها عناصر اصلی به کار گرفته شود ,در این صورت خواننده,بی انکه به او گفته شود ,همان احساساتی را بروز میدهد که نویسنده خواهان ان است
+ نوشته شده در  جمعه سوم مهر 1388ساعت 18:39  توسط نرگس فلاح  |